Încerc !

Să îmi răspund şi să-ţi răspund.

Nu ştiu ce-i amalgamul de cuvinte mute. Nu ştiu decât că-i curcubeul de vise şi trăiri. Am învăţat să fiu femeie şi să nu cenzurez gesturile de tandreţe şi afecţiune, am învăţat să nu mă agăţ de paradisuri artificiale însă atunci…

Am capul plin de vise, şi inima plină de dor intr-un colţişor uitat de gânduri în care ochii şi sufletul vorbesc fără zor. O simţire dulce mă cuprinde şi tăcerea misterioasă vorbeşte ,cu mine, cu tine. Gândesc, dar nu ştiu sigur la ce şi de ce.E un altar de taine. O fântână de dorinţe în care arunc o sărutare şi aştept cu ardoare şi mâinile întinse să  …să culeg vise.

Alunecarea caldă a suflării tale îmi leagănă gândurile în note înalte. Şi uneori mă gândesc , că dragostea cere să fie exprimată, că emoţiile precise caută o cale precisă de exprimare. Mă gândesc că-i un rai de iluzii şi amor. Nu îmi e clar definit ce e, dar ştiu, ştiu că notele înalte sparg sticla şi se varsă lichidul

… ceva mă îndepărtează de lumea reală.

Reclame