Etichete

, , , , ,

Romeo şi Julieta au existat cu adevărat ?

Legenda tragică a Julietei şi a lui Romeo a circulat încă din secolul al-XV-lea sub forma nuvelei lui Masuccio Salernitanul -1476 , fiind preluată apoi de către Luigi Da Porto în 1524 , nobil vicentin, soldat , poet şi literat vestit , care îşi intitulase nuvela Povestea regăsită a doi nobili îndrăgostiţi cu moartea lor vrednică de milă petrecută odinioară în oraşul Verona pe vremea lui Bartolomeo Dalla Scala.

Povestea a plăcut nespus de mult publicului , fiind imitată în versuri şi proză, dar abia în 1553 a aparut un poem Nefericita iubire a doi amanţi nespus de credincioşi. Giulia şi Romeo. Poem scris de Clelia , pseudonim sub care se credea că se ascunde un oarecare cavaler Geraldo Boldiero. Aceaşi poveste pătrunde în Anglia sub forma poemului Romeus a lui Arthur Brooke -1562 şi a traducerii lui William Parsiter, cuprinsă în volumul aparut în 1567-Palatul plăcerii. Dar povestea Julietei şi a lui Romeo se impune admiraţiei lumii întregi abia prin drama lui William Shakespeare -1597. Povestea de iubire nu a inspirat doar pe scriitori şi poeţi , i-a pasionat în aceaşi măsură pe compozitori , pictori şi cineaştri. Contrar celor care cred că povestea de iubire are o origine pur legendară sau literară , există mărturii istorice şi monumente care dovedesc că familiile Cappelletti şi Montecchi au existat şi că pasionata tragedie a fost într-adevăr trăită.

O dovadă indirectă dar de neânlăturat este celebrul vers a lui Dante Aligheri – în cântul VI al Purgatoriului –Vieni a vedere Montecchi Cappelletti .

Povestea este întărită de istoricul Giorolamo Dalla –în cartea sa Istoria Veronei -1596– unde povesteşte, într-un stil sobru , dar precis aceleaşi întâmplări ca şi Da Porto.

Dar oare pentru a admite adevărul tragediei morţii Julietei şi a lui Romeo trebuie dovezi legale ?

Cine îşi închipuie asta n-ar mai trebui să creadă în toate minunile istoriei greceşti şi romane. Mormântul Julietei e primul monument înălţat în amintirea celor doi îndrăgostiţi şi atât de nefericiţi. Existenţa mănăstirii părintelui Lorenzo din Modena e dovedită de o piatră care poarta inscripţia –In anul domnului 1230 Ronerius Zeno, cârmuitorul Veronei , a făcut pentru comuna Verona această biserică Sfântul Francisc.

Cât despre mormânt , istoricul Zombelli a scris că în 1303 , autorităţile bisericeşti au îngăduit – împotriva obiceiului care nu permitea să fie îngropaţi sinucigaşii într-un loc sfânt – ca cei doi îndrăgostiţi să fie îngropaţi în cimitir, într-un loc retras şi fără inscripţii. Dar în secolul al-XVI-lea , când autorităţile au socotit că povestea lui Da Porto tulbură prea mult minţile. Mormântul lor a fost profanat şi oasele aruncate.

În anul 1624, un trăsnet a făcut să sară în aer o pulbere din apropierea mănăstirii, care a fost , ca şi biserica , în mare parte distrusă. Aiba în 1842 autorităţile din Verona au pus mormântul cel părăsit sub un portic, construit între două ziduri ale vechii mănăstiri , şi au mai adus , tot acolo , două pietre cu inscripţii , care amintesc de construirea bisericii franciscanilor în 1230. În anul 1898, crescând într-una numărul vizitatorilor , s-a hotărât ridicarea unei noi mănăstiri , o capelă subterană şi un monument în cinstea lui Shakespeare.

Încă şi azi , mulţi îngenunchează, rugându-se în faţa mormântului, iar panznicul sugerează politicos logodnicilor , soţilor sau îndrăgostiţilor să-şi unească mâinile deasupra mormântului descoperit şi gol , şi să-şi dorească în gând ceva , căci orice dorinţă le va fi îndeplinită.

Casa Julietei şi palatul lui Romeo ce fuseseră prefăcute într-o  vreme în magazii, au fost cumpîrate de primăria Veronei , care s-a îngrijit de restaurarea lor.Pe casa Julietei se poate citi inscripţia –Aceasta fură casele Capeleţilor , din care ieşi Julieta, pentru care plânseră atâta inimile gingaşe şi cântară poeţii.

În 1939 a fost inaugurată la Bella Guardia , unde a fiinţat casa Capeleţilor, un local cu cornişe medievale , mobilat în stilul epocii şi numit –Hanul Julieta şi Romeo. Cine urcă acolo nu mai e mirat că stâncile unde a fost palatul Montecchilor au luat numele de –Castelul Visului.  

Indiferent dacă povestea ascunde un adevăr istoric sau nu – ea lasă în urmă gândul că acolo s-a născut cea mai mare şi mai frumoasă iubire din lume.

Reclame