Etichete

Se spune , de prea mult timp că bărbaţii sunt mai inteligenţi decât femeile , dar femeile sunt mai intuitive decât bărbaţii. Afirmaşia nu se sprijină pe nici un temei ştinţific, la urma urmei ce este această însuşire bizară pe care noi o numim INTUIŢIE ?

Dicţionarele ne zic

–        Sentiment mai mult sau mai puţin precis.

–        Un mod de a cunoaşte care nu recurge la raţionament.

 Unii au vorbit de o cunoaştere magică .Fliozofii au filozofat pe tema asta artiştii au revendicat-o , ca în fine trişorii de tot felul să o exploateze atât de bine încât să ajungă la câştiguri surprinzătoare pe seama intuiţiei premonitorii aflată în ceaşca de cafea , în boabe sau în cărţi .

Există totuşi o intuiţie feminină ?

Fiindcă , indiferent de definiţii şi incriminări , ar fi o minciună să nu recunoaştem că o practicăm , o consumăm în fiecare zi….

Presimt că ….Am impresia că… Mi se pare că …Ceva imi spune că …

Cine alta decât intuiţia ar fi deci cea care face * să navighez în apele tulburi ale subconştientului , un sentiment vag , confuz al ideii preconcepute. Sigur , n-are rost să punem la îndoială impalpabilul * feeling * pe care femeile îl au vizavi de evenimente şi de care ne servim ca o antenă în aproape toate împrejurările existenţei.

Oare numai femeile posedă acest al şaselea simţ ?

Nu avem la îndemână probe masculine , dar CEVA -tipic feminin mă determină să bănuiesc că orice anchetă dusă printre bărbaţi ar face să cadă exclusivismului feminist.

O altă particularitate a femeii ar fi simţul ei psihologic , rudă bună cu simţul intuitiv. Tradiţionaliştii , să-i numesc aşa şi nu alt fel , ar spune ca o femeie ştie mai bine decât un bărbat să se poarte cu ceilalţi , pentru că ea cunoaşte din instinct cum să ia omul şi că de asta bărbatul este o marionetă în mâinile unei femei .

Revenind la întrebare – De ce femeile să aibă intuiţie şi bărbatul inteligenţă , de ce femeile să aibă simţ psihologic şi bărbatul judecată , de ce femeia să aibă instinct sexual şi bărbatul posibilitatea , implicit drept , de alegerea sexuală ?

Pentru Régine Lilenstine , Nicole Bédrines şi Claude-Rose Tonatti – autoare ale unei cărţi „Idei culese despre femei”–„Intuiţia cu care am fost împopoţonate nu pare să fie altceva decât o idee ca oricare alta “ O idée  mereu citată în opoziţie cu  inteligenţa bărbaţilor , cu puterea lor de raţionament.

“ Rolul “ intuiţiei feminine este de a înlocui “ vidul “ creierului nostru feminin 

“Dacă noi ( bărbaţii ) avem mai multă raţiune –zicea Diderot – ele ( femeile ) au mai mult instinct “. Iar Hervé Bazin , cunoscut scriitor francez contemporan , scria : „Intuiţia , această faimoasă intuiţie pe care noi am împrumutat-o femeilor şi care le vine atunci când ele vă iubesc sau vă detestă suficient …”

“E nevoie să mergem mai departe cu exemplele – se întreabă Geneviéve Doucet- pentru a întelege că scumpa noastră intuişie nu e decât…un premiu de consolare , un machiaj al crasei noastre prostii. Un mod şiret de a ne face să credem că , vezi doamne , noi suntem cele care deţinem adevărata putere, că noi suntem cele care acţionăm în umbra marilor bărbaţi.

Ca să rezum –intuiţia este un soi de operaţie mentală , un proces de analiză accelerat. O funcţie mentală clasică , raţională şi nu iraţională , al cărui monopol nu-l deţinem doar femeile. Poate dacă unii bărbaţi ar fi mai răbdători să-i asculte mai mult pe ceilalţi , să-i observe cu atenţie , rezultatul ar fi probabil acelaşi – aversiuni instinctive , aceleaşi – detaşări iraţionale , aceleaşi – antipatii reflexe , aceleaşi – intuiţii şi presentimente.

Ce mai rămâne din acest faimos al şaselea simţ  ce se plimbă prin codul genetic al femeilor ? O simplă privire mai atentă , mai particulară , de a veghea cu vigilenţă crescută asupra universului cotidian …un fel de radar afectiv.

”Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea raţională este fidelul servitor al acesteia. Noi am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul.” Albert Einstein

 

Reclame